II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu

06 Aralık 2018, Perşembe
06 Aralık 2018, Perşembe

14:00 - 18:00

AÇILIŞ

Location : CERMODERN

06 Aralık 2018, Perşembe

14:00 - 14:15

MÜZİK DİNLETİSİ

Location : CERMODERN

Tenor: Doç. Dr. Salim SEVER, Bariton: Arş. Gör. Yiğit KARABULUT, Keman: Ar. Gör. Dr. Gülşah SEVER, Piyano: Dr. Öğr. Üyesi Hepşen OKAN

06 Aralık 2018, Perşembe

14:15 - 14:20

DR. ÖĞR. ÜYESİ ENVER YOLCU

Location : CERMODERN

Sempozyum Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı

06 Aralık 2018, Perşembe

14:20 - 14:25

PROF. DR. AYŞE ÇAKIR İLHAN

Location : CERMODERN

Sempozyum Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı

06 Aralık 2018, Perşembe

14:25 - 14:30

PROF. DR. MUSTAFA YUNUS ERYAMAN

Location : CERMODERN

Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı ve Sempozyum Başkanı

06 Aralık 2018, Perşembe

14:30 - 14:35

PROF. DR. FATMA HAZIR BIKMAZ

Location : CERMODERN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı

06 Aralık 2018, Perşembe

14:35 - 14:40

PROF. DR. ÖMER ADIGÜZEL

Location : CERMODERN

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Başkanı

06 Aralık 2018, Perşembe

14:40 - 15:20

PROF. DR. FERNANDO HERNANDEZ-HERNANDEZ (DAVETLİ KONUŞMACI)

Location : CERMODERN

Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi

06 Aralık 2018, Perşembe

15:20 - 15:30

ARA

Location : CERMODERN

06 Aralık 2018, Perşembe

15:30 - 16:15

PROF. DR. İNCİ SAN (DAVETLİ KONUŞMACI) “SANATLAR BİLİMSELLİĞE YAKLAŞIRKEN”

Location : CERMODERN

Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

06 Aralık 2018, Perşembe

16:15 - 17:00

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE ZEYTİNOĞLU (DAVETLİ KONUŞMACI) "SANAT EĞİTİMİ, SOKAK VE KURUMLAR"

Location : CERMODERN

Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi

06 Aralık 2018, Perşembe

18:00 - 19:00

SERGİ AÇILIŞ VE KOKTEYL

Location : CERMODERN

07 Aralık 2018, Cuma
07 Aralık 2018, Cuma

09:30 - 10:30

1. OTURUM 1. SALON

Moderator : Prof. Dr. VEDAT ÖZSOY - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sanat Eğitimi Öğretim Programları

 • 21391 - DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMIN UYGULANDIĞI GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN SEVGİYİ İFADE BİÇİMLERİ
  SELMA ASLANTAŞ, ALİCAN KASİOĞLU
 • 21424 - GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
  AHMET BAYIR, OĞUZ DİLMAÇ
 • 21468 - SANAT EĞİTİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR ATÖLYE UYGULAMA ÖRNEĞİ
  AYBEN KAYNAR TANIR
 • 21487 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS SANATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  MERVE GÜVEN
07 Aralık 2018, Cuma

09:30 - 10:30

1. OTURUM 2. SALON

Moderator : PROF. DR. ADNAN TEPECİK - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çağdaş Sanat Eğitimi Yöntemleri

 • 21440 - Güzel Sanatlar Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Genel Değerlendirmesi
  ÖZLEM ALP, SEZER CİHANER KESER, AYŞE OKVURAN, CEREN KARADENİZ
 • 21476 - Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Z Kuşağı Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersleri için Öneriler
  DUYGU ŞAHİN
 • 21555 - Sanat ve Bilim İlişkisinin Eğitime Yansıması
  SEMAHAT ERDOĞAN, MELEK GÖKAY
 • 21613 - YÖK-DÜNYA BANKASI Projesi 1998, 2006 ve 2018 Resim-İş Öğretmenliği Programlarının Eleştirisi ve Öneriler Criticisms and Recommendations for 2006 and 2018 Art Teaching Programs in 1998 Council of Higher Education- World Bank Project
  MAHMUT ÖZTÜRK
07 Aralık 2018, Cuma

09:30 - 10:30

1. OTURUM 3. SALON

Moderator : Prof. Dr. SERAP BUYURGAN - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sanat Eğitiminde Ölçümleme

 • 21502 - İBRAHİM ÇALLI’NIN PORTRE İSİMLİ ESERİNİN ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİNDE VE SINIF ORTAMINDA SANAT ESERİ İNCELEME BASAMAKLARINA GÖRE İNCELENMESİ
  BARIŞ ERDOĞAN
 • 21584 - BİR GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİNİN GÖZÜYLE İMAM HATİP LİSELERİNDE VERİLEN SANAT EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  NEZİM TAYMUR
 • 21588 - GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN KATI ATIK SORUNUNA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  SERAP BUYURGAN, HÜLYA HAVVA YARIMCA
 • 21615 - GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  SUZAN DUYGU BEDİR ERİŞTİ
07 Aralık 2018, Cuma

10:30 - 10:45

ARA

Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

07 Aralık 2018, Cuma

10:45 - 11:45

2. OTURUM 1. SALON

Moderator : PROF. REFA EMRALİ - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sanat Eğitimi Öğretim Programları

 • 21473 - GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL ZEKALARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  FATİH KARİP
 • 21577 - Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri
  CANSU YILDIZ, MİNE CANAN DURMUŞOĞLU
 • 21592 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNDE RESİM İŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRSEL KÜLTÜR ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN DERS PLANI ÖRNEKLERİ
  EBRU GÜLER
 • 21636 - Resim-İllüstrasyon İlişkileri Bağlamında Çağdaş Sanat Eserlerinin İncelenmesine Dair Yeni Paradigmalar
  ŞAFAK ERDEM
07 Aralık 2018, Cuma

10:45 - 11:45

2. OTURUM 2. SALON

Moderator : Prof.Dr. İNCİLAY YURDAKUL - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çağdaş Sanat Eğitimi Yöntemleri

 • 21547 - RESİM-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE İNCELENMESİ
  HATİCE KÜBRA ÖZALP
 • 21590 - GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE MÜZELERİN KULLANIMININ İNCELENMESİ
  KADRİYE TEZCAN AKMEHMET
 • 21607 - Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenlerine İlişkin Motivasyon Ölçeği Geliştirme
  AYŞE DERYA IŞIK, SEÇİL KARTOPU
 • 21644 - DİK DURUŞ KORSELERİNİN KONFOR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KULLANICI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  GÜLHAN PINARLIK, ŞENGÜL EROL, SEHER TERECİ ERGÜL
07 Aralık 2018, Cuma

10:45 - 11:45

2. OTURUM 3. SALON PROF. DR. CANDAN DİZDAR TERWİEL

Moderator : PROF. DR. CANDAN DİZDAR TERWIEL - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sanat Eğitimi ve Müzeler

 • 21443 - Çağdaş Sanat Eğitiminde Yeni Eğilimler
  SÜLEYMAN AKGÜN
 • 21444 - Desen Eğitiminin Güzel Sanatlar Eğitimindeki Önemi ve Gerekliliği
  SÜLEYMAN AKGÜN
 • 21583 - BİR ÖĞRENME SERÜVENİ OLARAK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİ
  BURÇİN TÜRKCAN, GONCA BABADAĞ
 • 21612 - Postmodern Öğretim Programına Dayalı Görsel Pedagojik Bakış Açısı
  PAUL ANGUS DUNCUM, SUZAN DUYGU BEDİR ERİŞTİ
07 Aralık 2018, Cuma

11:45 - 13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

07 Aralık 2018, Cuma

13:00 - 14:00

3. OTURUM 1. SALON

Moderator : Prof. Dr. ALİ OSMAN ALAKUŞ - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21389 - Montessori Yaklaşımı ile Okul Öncesi Çocukların Sanat Eğitimi Yaratıcılıklarına İlişkin İnceleme
  ŞEBNEM NOYAT, ÇAĞATAY İNAM KARAHAN, ALİ OSMAN ALAKUŞ
 • 21611 - DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN SANATSAL GELİŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  NAGİHAN UYSAL
 • 21623 - DOĞADA EBRU SANATI VAR MIDIR?
  A. DİLEK KIRATLI, CEYLAN SEBİK
 • 21666 - ADNAN TURANİ’NİN SANATTA YARATICILIK YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  MUSTAFA SALİM AKTUĞ
07 Aralık 2018, Cuma

13:00 - 14:00

3. OTURUM 2. SALON

Moderator : Prof. Dr. PELİN YILDIZ - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21458 - Bir Müze Beş Kavram: Masumiyet Müzesi ve Düşündürdükleri.
  ISMAIL OZGUR SOGANCI
 • 21508 - Yorumlamacı Paradigma Bağlamında Sanat Müzesinde Eğitim Örneği/ Museum Education Example in an Art Museum in the Context of Interpretive Paradigm
  GİZEM SİVRİKAYA, MÜGE ARTAR
 • 21575 - Art Teaching in the Context of Popular Visual Culture Images Popüler Görsel Kültür İmgeleri Bağlamında Sanat Öğretimi
  SEVCAN SARİBAŞ, NECLA COŞKUN, NURAY MAMUR
 • 21619 - Üniversitelerde Sanatın Önemi ve Eğitimde Kültürel Yansımaları- Üniversite Müzeleri Çağdaş Mekan Tasarımı İlkeleri ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi Önerileri
  PELİN YILDIZ
07 Aralık 2018, Cuma

13:00 - 14:00

3. OTURUM 3. SALON

Moderator : Prof. Dr. AYŞE ÇAKIR İLHAN - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sanat Eğitimi ve Müzeler

 • 21579 - MÜZE TEMELLİ BİR SANAT PROJESİ: “BİR KENTİ ANLAMAK” /AN ART PROJECT BASED ON MUSEUM: "UNDERSTANDING A CITY"
  KİBAR EVREN BOLAT AYDOĞAN
 • 21654 - Resim Sanatında Göstergebilim Çözümlemesi
  AYŞE ÇAKIR İLHAN, EZEL TAVŞANCIL
 • 21655 - KKTC’de Yaratıcı Drama Alanında Yapılmış Tezlerin İncelenmesi
  AYŞE ÇAKIR İLHAN, EMİNE KIVANÇ ÖZTUĞ
07 Aralık 2018, Cuma

13:00 - 15:15

POSTER SUNUMLAR

Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21430 - KASTAMONU MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ŞAPKA MÜZESİNDE BULUNAN BAŞLIK VE ŞAPKA KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ
  AYŞE AKYOL, LALE ÖZDER
 • 21438 - Hücrelerin Renkleri
  ESİN GÜRSOY, MELİHA ÇALIŞIR, FATIMA BEGÜM ÜNAL, ECE YAĞMUR ŞİŞMAN
 • 21441 - Eğitimde Müze, Okul ve Üniversite İşbirliği: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi İlkokul Müze Eğitim Kitabının Oluşturulma Süreci
  HEVİ AKGÜL YEŞİL, NİHAL BIYIKLI, CEREN KARADENİZ, PELİN OKVURAN
07 Aralık 2018, Cuma

14:00 - 14:15

ARA

Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

07 Aralık 2018, Cuma

14:15 - 15:15

4. OTURUM 1. SALON

Moderator : Prof. Dr. ÖMER ADIGÜZEL - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21614 - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yapılanmaları Örneklerinde Zanaatı, Sanatı ve Sanat Eğitimini Eleştirel Bağlamda Tartışmak Discussing Artisanship, Art and Art Education in a Critical Context based on Ankara University of Music and Fine Arts and Ankara University Department of Fine Arts Samples
  MAHMUT ÖZTÜRK
 • 21618 - ART EDUCATION REGARDING DESIGN AND NATURE- BRINGING SPATIAL & FUNCTIONAL PROPOSALS TO SOME CAVE HOUSES IN CAPADOCCIA REGION, TURKEY
  PELİN YILDIZ
 • 21628 - “Likya Yolunda Bilimin İzinde” Doğa Eğitimi Projesi için Hazırlanan Örnek Yaratıcı Drama Programı
  TÜLİN TÜMTÜRK, ÇİĞDEM GÜLER
 • 21812 - Bir Güzel Sanatlar Eğitimi Alanı Olarak Yaratıcı Drama’nın MEB’deki Görünümü/ How Ministry of Education Perceives Creative Drama Which is a Fine Arts Discipline
  ÖMER ADIGÜZEL
07 Aralık 2018, Cuma

14:15 - 15:15

4. OTURUM 2. SALON

Moderator : Doç. MUZAFFER ÖZGÜ BULUT - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21437 - SANAT EĞİTİMİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK “SANATLA TERAPİ ve UYGULAMALARI”
  EMİNE TEKER
 • 21564 - Yaratıcı Dramanın Sanat Eğitimi Boyutu
  NAMİ EREN BEŞTEPE
 • 21574 - BATI SANATI TARİHİ DERSİNDE DRAMANIN BİR EĞİTİM YÖNTEMİ OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖRNEĞİ)
  SELİN GÜNEŞTAN
 • 21591 - M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı Kapsamında, Ritmin Disiplinler Arası Etkinliklerle Ders İçi/Dışı Çalışmalarda Kullanımı: “Bir Öğretmen Bin Ritim “ Kursu Örneği.
  NURTEN ÖZDEMİR ALTAYOĞLU, MUZAFFER ÖZGÜ BULUT, CEMAL ACET
07 Aralık 2018, Cuma

14:15 - 15:15

4. OTURUM 3. SALON

Moderator : Doç. Dr. ALİ ÖZTÜRK - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21428 - MÜZELERİN KÜLTÜREL MİRASLARIMIZIN KORUNMASINDAKİ ÖNEMİ VE YAKIN TARİHİMİZDEN ESERLERİ BARINDIRAN BİR ÖRNEK ÜZERİNE DEĞERLENDİRME: ŞAPKA MÜZESİ
  LALE ÖZDER, SONGÜL ARAL
 • 21593 - ROLE OF MUSEUMS IN PATTERN EDUCATION
  BERİVAN EKİNCİ
 • 21621 - Üniversite Müzelerinde Eğitim ve Araştırma Çalışmaları
  DİLEK KARAAZİZ ŞENER
 • 21801 - Bir Sözlü Tarih Çalışması Olarak Oğuz Elbaş ve Türkiye’de Müzik Müzeleri
  ALİ ÖZTÜRK
08 Aralık 2018, Cumartesi
08 Aralık 2018, Cumartesi

09:00 - 10:00

1. OTURUM 1. SALON

Moderator : Yrd. Doç. Dr. ENVER YOLCU - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21425 - Geştalt Algısal Gruplama İlkeleri Revizyonunun Temel Tasarım Dersine Yapısal Katkıları
  ZEYNEP BOZOĞLU SIDDIKİ
 • 21433 - SANAT EĞİTİMİ KAPSAMINDA EĞİTİCİ DRAMA ETKİNLİKLERİ
  ANIL ERTOK ATMACA
 • 21463 - ÖZEL YETENEK SINAVINA ALAN VE ALAN DIŞINDAN BAŞVURAN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  ORHAN TAŞKESEN, SELMA TAŞKESEN
08 Aralık 2018, Cumartesi

09:00 - 10:00

1. OTURUM 2. SALON

Moderator : Prof. Dr. LEVENT MERCİN - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21422 - STEAM EĞİTİMİNDE SANATIN YERİ
  LEVENT MERCİN
 • 21490 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  EVRİM ÇAĞLAYAN
 • 21493 - Çağdaş Sanatta Soyut Dönem
  EMİNE ERDOĞAN
 • 21565 - Türkiye Sanat Eğitimi Tarihi İçinde İlk ve Öncü Bir Akademik Örgütlenme Deneyimi: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Temel Sanat ve Bilimler Fakültesi, 1980-1984.
  ABDULLAH SİNAN GÜLER
08 Aralık 2018, Cumartesi

09:00 - 10:00

1. OTURUM 3. SALON

Moderator : Doç. Dr. AYŞE OKVURAN - Location : ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 21479 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İçerikbilgisi Ölçütleri/THMFNS İBÖ: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi
  GONCA DEMİR
 • 21480 - Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları/UKTA Örneklemi
  GONCA DEMİR
 • 21488 - IŞIKLI TEKNOLOJİK GİYSİLERİN SANATA YANSIMALARI
  EMİNE ERDOĞAN

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.