II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu

 

Kongre Programına Erişim İçin Tıklayınız

 

Değerli Sanat Eğitimcileri ve Sanatçılar;

Çağımızın önemli olgularından biri olan küreselleşmenin yaşantımıza yaptığı olumlu ve olumsuz katkılar, birçok alanda olduğu gibi, sanat eğitiminin içeriğini ve biçimini de etkilemektedir. Uluslararası rekabetin fazlalaşması, göç ve çok kültürlülük, teknoloji ve bilgi ekonomisinin gelişmesi, sanat eğitimindeki değişimi zorunlu kılmaktadır. Bahsedilen tüm bu gelişmeler, sanat eğitimi için bir takım soru ve sorunları beraberinde getirmekte ve bunlar araştırma ve politikalar geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, 06-08 Aralık 2018 tarihlerinde “Sanat, Sanat Eğitimi ve Araştırma Yöntemlerinde Yeni Paradigmalar” temalı II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu,  Ankara Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği/EAB işbirliği; Milli Eğitim Bakanlığı/MEB, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği/GÖRSED, Sanat Eğitimcileri Derneği/SEDER, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği/WERA ve Uluslararası Eğitimciler Derneği/INASED katkılarıyla Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 
 

Sempozyumda aşağıdaki başlıklar ya da benzer başlıklardaki araştırmalara yer verilecektir:

 • Görsel Kültür ve Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Öğretim Programları
 • Sanat Eğitiminde Ölçümleme
 • Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık
 • Temel Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Tarihi
 • Sanat Eğitiminde Dijital Teknoloji  ve Dijital Sanat
 • Çağdaş Sanat Eğitimi Yöntemleri
 • Sanat Eğitiminde Uluslararası Kuruluşlar
 • Milli Eğitim Sisteminde Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Politikaları
 • Sanat Eğitimi Kültürü ve Ekonomisi
 • Sanat Eğitiminde Yarışmalar
 • Sanat Eğitimi ve Müzeler
 
Çağdaş Sanat Sergisi
 
“II. Uluslararası Sanatla Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu” kapsamında, Sempozyum kapsamında, 06-14 Aralık 2018 tarihleri arasında, Türkiye’nin önemli sanat merkezlerinden biri olan Ankara’daki CerModern’de düzenlenecek olan “Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi”nin, ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatçıların eserlerini sergilemesine fırsat verecek olması ve çağdaş sanata yapacağı katkıları memnuniyetle ifade etmek isteriz. 
 
Değerli sanat eğitimcilerini ve sanatçıları, ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu ve Çağdaş Sanat Sergisi’ne katılımlarını bekler, saygılar sunarız.
 
DÜZENLEME KURULU
Bildiri göndermek için sisteme kayıt olunuz!

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.